ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТНеобходими документи за приемане по клинични пътеки 2016 г

За подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси моля посетете: http://anticorruption.government.bg/


СТАЦИОНАР

- Приемно-консултативен кабинет;
- Стаи;
- Манипулационна;
- Фунционален кабинет;
- Лекарски кабинет;
- Сестрински пост;
- Покрит минерален басейн (жени - мъже);
КАЛОЛЕЧЕБНИЦА

- Приемно-консултативен кабинет;
- Салон ЛФК;
- 4 тангенторни вани;
- 4 стаи за масаж;
ФИЗИОТЕРАПИЯ

- Приемно-консултативен кабинет;
- Кабини за физиотерапия;


Информация 2020, НОИ - качено на 2.06.2020 година
Приложения 1 и 2 към договор 2020, НОИ - качено на 2.06.2020 година
Условия 2020 г. - качено на 2.06.2020 година
Необходими документи за приемане по клинични пътеки 2016 г.

Copyright © 2007 "СБР МАРИКОСТИНОВО" ЕООД, BG
Всички права запазени


Web Design: petrichbg.info